CERRUTI Ballpoint pen Orchestra Chrome
NSW3814

 

Ballpoint pen